Video tweede blusvoertuig moet blijven in Blaricum

Blaricum – In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verdwijnen per januari 2014 drie bluswagens  op de posten Blaricum, Weesp en Hilversum.
Het verdwijnen van deze voertuigen wordt opgevangen door efficiëntere uitrukprocedures en het inzetten van variabele voertuigbezetting (TS2 en TS4).
Tevens zal er nog meer aandacht besteed worden aan de brandpreventie , wat zal leiden tot minder branden en minder slachtoffers.
De manschappen van de brandweer Blaricum zijn het hier niet mee eens en zijn ervan overtuigd dat het uit dienst nemen van de tweede Tankautospuit (TS) leidt tot meer schade en mogelijk slachtoffers bij grotere calamiteiten.
In een zelfgemaakte video motiveren de manschappen waarom de tweede TS moet blijven en vragen u om uw mening.
Vind u dat de tweede Tankautospuit moet blijven? Of vind u deze overbodig?

Klik hier om te stemmen

29 december 2013

 
Foto: oogopblaricum.nl 
 
 
 
Ga naar boven